Godkjente livreddere 2018/2019

Følgende har gjennomfort livredningskurs med Geirulf Tronerud 30.08.2018 og er godkjent som livreddere/badevakter:

 • Anders Vanglo Nodland
 • Anita Glenne Kallhovd
 • Bjarne Kielland
 • Eivind Larsen
 • Elisabeth Ose
 • Frode Bjørklund
 • Frode Nærland
 • Hans Kristian Larsen
 • Håkon Emil H. Sæstad
 • Ivan Ulsund
 • Janne Lædre Vold
 • Joakim Bakkehaug
 • Joakim Gravdal
 • Karen Kvalheim
 • Kenneth Nodland
 • Lars Alvheim Gjermestad
 • Otto Frostad Hein
 • Solveig Aase Olsen
 • Stian Håland
 • Stig Utheim
 • Terje Rasmussen
 • Tuva Edvardsen
 • Vera Erlandsen
 • Vidar Olsen