Nytt styre og annet snacks fra årsmøtet

Årsmøtet i Egersund Undervannsklubb ble avholdt tirsdag 19. februar 2019, med 16 stemmeberettigede medlemmer. Møtet foregikk i nye, flotte og lånte lokaler hos Egersund seilforening. Styret ser på muligheten for en langvarig ordning der vi får leie plass til både kompressor og møter hos seilforeningen.

De fremmøtte behandlet regnskap og budsjett, årsberetning og valgte nytt styre. Det ble satt av penger til kjøp av nye klubbdrakter så damene og herrene våre er godt synlige under NM i undervannsrugby i juni, gassbooster for deltrykksfylling av nitrox og trimix, og nytt utstyrsskap til å ha i svømmehallen. Protokoll fra årsmøtet legges på https://euvk.no/dokumenter/ så snart den er godkjent og signert.

Egersund Undervannsklubbs styre for 2019:

Leder: Tor Inge Leidland
Nestleder: Christian Bowitz
Styremedlemmer: Rolf Gjersdal, Sissel Anna Vanglo Grastveit, Bayan Kambysekova og Frode Bjørklund
Varamedlemmer: Alf Sæstad og Thor Ivan Holberg Nervik

Lars Gjermestad og Tuva Edvardsen er ungdomsrepresentanter i styret, og sitter til ungdommen har valgt nye representanter.

Det nye styret takker for fornyet og ny tillitt, og gleder seg til å ta fatt på arbeidet for klubben det kommende året.