Rapport om uønsket hendelse

Dersom du ønsker å rapportere om et sikkerhetsbrudd eller mangel på klubbens utstyr eller rutiner, kan du gjøre det med skjemaet under. Alle rapporter behandles konfidensielt av styret, og du kan også velge å være anonym om du ønsker det.