Dykkekurs i Egersund

I Norge kan du trygt og enkelt ta dykkerutdanningen din gjennom lokale dykkeklubber som tilbyr CMAS-kurs. Etter grunnkurs har du et internasjonalt sertifikat og er godkjent for dykking ned til 20m.

Instruktør Agnete Hafsø avholder grunnkurs i Egersund i juni. Kursstart er torsdag kveld 1. juni, siste kursdag er mandag 5.juni.

Kurset forutsetter at alle tar teorien som e-læring og har fullført denne innen kursstart. E-læring og bokpakke betales direkte hos NDF og koster kr 1069,-.

Link til Norges Dykkeforbund sin e-læringsportal:
https://kurs.idrett.no/enrol/index.php?id=33

I tillegg kommer en kursavgift på kr 2 500,- som inkluderer lån av dykkerutstyret. Eleven må ha eget ABC-utstyr som maske, svømmeføtter og snorkel. Dette kan evt kjøpes hos instruktøren.

Den praktiske delen starter med øvelser i basseng, og videre blir det 6 sjødykk over 3 dager. Sjødykkene vil foregå i Skjevollsvika.

Det er krav til legeundersøkelse for sportsdykkere. Denne må bestilles så fort som mulig hos legen da det kan være ventetid. Denne koster ofte litt mer enn vanlig legetime. Godkjent legeundersøkelse må fremvises første kursdag.
Skjema for legeundersøkelse og tilgang til e-læring finnes på ndf.no:

Ta kontakt med instruktør Agnete Hafsø på mail eller telefon om det er noe du
lurer på. Håper vi sees på kurs  🙂

Agnete Hafsø

Epost: agnete.hafso@nullgmail.com
Mobil: 480 84 639

Rydding av havbunnen i Skjevollsvig

Skjevollsviga på Dyrnes er en mye dykket plass av klubbens medlemmer.
I Skjevollsviga finnes et variert dyre og planteliv såvel som kulturminner fra seilskutetiden. Imidlertid finnes det rester av båt og fiskerivirksomhet som skjemmer dykkeopplevelsen og forurenser miljøet.

Egersund Undervannsklubb inviterer til dugnad for opprydding i Skjevollsviga, på Dyrnes lørdag 6 mai kl 11:00. Dette er en av mange aksjoner rundt om i landet i forbindelse med Strandryddedagen 2017. Se http://holdnorgerent.no/aksjon/19749/ for mer informasjon.

Nytt styre og annet snacks fra årsmøtet

Årsmøtet i Egersund Undervannsklubb ble avholdt tirsdag 21. februar 2017, med 19 stemmeberettigede medlemmer.

De fremmøtte behandlet regnskap og budsjett, årsberetning og valgte nytt styre. I tillegg ble det satt av penger til ny dykkebåt, og bestemt at styret skal jobbe for at Egersund skal få en ny og moderne svømmehall.

Egersund Undervannsklubbs styre for 2017:

Leder: Karen Kvalheim
Nestleder: Thomas Kalve
Styremedlemmer: Tor Inge Leidland, Christian Bowitz, Sissel Anna Vanglo Grastveit og Rolf Gjersdal
Varamedlemmer: Erling Svensen og Joakim Gravdal

Det nye styret takker for fornyet og ny tillitt, og gleder seg til å ta fatt på arbeidet for klubben det kommende året.

Årsmøte i Egersund Undervannsklubb

Tid: Tirsdag 21. februar kl. 19.00
Sted: Klubbhuset på Kaupanes

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes på mail til styret@nulleuvk.no innen 7. februar 2017. Fullstendig sakliste med sakspapirer sendes ut på epost, samt publiseres senest en uke før årsmøtet på hjemmesiden euvk.no.

Oppdatert: Nå er sakspapirene tilgjengelig!

Fortsett å lese Årsmøte i Egersund Undervannsklubb

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Tid: Fredag 29. april 2016 klokken 20.00
Sted: Klubbhuset på Kaupanes, Egersund

På årsmøtet til Egersund Dykkeklubb 24. februar 2016 ble det vedtatt at det nye styret skulle utarbeide forslag til nytt navn for klubben og kalle inn til ekstraordinært årsmøte innen 1. mai for å stemme over forslaget.

Styret har hentet inn forslag fra klubbens medlemmer og vil presentere forslag til nytt navn på ekstraordinært årsmøte 29. april. Dersom styrets forslag til nytt navn blir vedtatt vil det også bli presentert forslag til ny logo.

Alle med forslagsrett kan komme med forslag til sakene på sakslisten under. Det vil ikke være anledning til å ta opp andre saker enn de som er på sakslisten.

Saksliste

 1. Åpning
 2. Konstituering
  1. Godkjenne stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkalling og saksliste
  3. Valg av dirigent
  4. Valg av referent
  5. Valg av to medlemmer til å signere protokoll
 3. Nytt navn
 4. Ny logo

Etter møtet blir det sosialt i klubbhuset for de som ønsker å være igjen.

Mvh,
Styret i Egersund Dykkeklubb

En klubb, ett navn

I lengre tid har deler av medlemmene ytret ønske om å bytte navn på klubben. Dette har hovedsakelig vært for å få et navn som på en bedre måte inkluderer undervannsrugby-delen av klubben bedre enn dagens navn gjør. Saken har vært oppe til diskusjon flere ganger uten at det har kommet konkrete forslag eller uten at fremlagte forslag har fått flertall.

Årsmøtet har vedtatt at styret skal finne frem til ett eller flere forslag til nytt navn og presentere for klubben på ekstraordinær generalforsamling før sommeren.

Styret kommer til å jobbe med dette i løpet av våren og kaller inn til generalforsamling senest 1. mai 2016 for å behandle forslagene. For å sikre best mulig forankring blant medlemmene ber vi om å få tilsendt forslag til nytt navn innen 1. april. Styret vil vurdere innkomne forslag og legge frem ett eller flere forslag til avstemning på generalforsamlingen.

Send ditt forslag til styret@nulleuvk.no!

Det er også mulig at styret fremmer forslag om ny logo og profilering sammen med forslag om nytt navn.

Hva er et bra navn?

Navnet må være dekkende for den aktiviteten klubben har i dag (sportsdykking, undervannsrugby og fridykking), men også andre aktiviteter klubben kan komme til å starte opp med i fremtiden. Det er naturlig at dette begrenses til undervannsaktiviter.

Hva sier loven?

Forskrift om navn på idrettslag sier en del om hva et navn kan og ikke kan være. Styret kommer til å forholde seg til denne forskriften når forslag til nytt navn behandles. Om klubben bestemmer seg for å bytte navn må dette også godkjennes av styret i Rogaland Idrettskrets.

Nytt klubbhus-prosjekt

Årsmøtet onsdag 24. februar vedtok å bli med på prosjektet om nytt klubbhus i samarbeid med Egersund Seilforening, Egersund Padleklubb og Dalane Sykkelklubb. Dette skal også behandles av årsmøtene i de andre klubbene i ukene som kommer.

Det nye klubbhuset blir et felles klubbhus ved Seilforeningens anlegg i Kattavige. Hver klubb får sine egne rom og lager, samt felles garderobeanlegg, kjøkken og møtelokaler. Et samarbeid som dette gir klubbene mulighet til å bygge klubbhus med gode fasiliteter til en lavere kostnad enn om klubbene skulle bygge hver for seg, og gir godt grunnlag for andre samarbeid mellom klubbene.

Årsmøtet gav styret fullmakt til å ta opp lån i bank med en ramme på 1 500 000,- for finansiering av prosjektet. Styret holder medlemmene oppdatert om status underveis.

Vi gleder oss!

Nytt styre i Egersund Dykkeklubb

Årsmøtet 24. februar valgte nytt styre i Egersund Dykkeklubb:

Leder Tor Inge Leidland
Nestleder Christian Bowitz
Styremedlem Thomas Kalve
Styremedlem Karen Kvalheim
Styremedlem Sissel Vanglo Grastveit (ny)
Styremedlem Rolf Gjersdal (ny)
Varamedlem Børge Rogstad
Varamedlem Joakim Gravdal (ny)

Styret takker for tilliten og ser frem til å arbeide for klubben i 2016.