COVID-19

Vi følger opp henstillingen fra NIF om at all organisert idrett stoppes. I praksis betyr det for oss at vi ikke setter opp klubbturer for dykking eller noe trening på undervannsrugby før nye retningslinjer publiseres.

Grunnkurs dykking, CMAS*

I Norge kan du trygt og enkelt ta dykkerutdanningen din gjennom lokale dykkeklubber som tilbyr CMAS-kurs. Etter grunnkurs har du et internasjonalt sertifikat og er godkjent for dykking ned til 20m.

Hva? Grunnkurs i dykking (CMAS * apparatdykkerkurs)
Når? Lørdag 4.april til mandag 6. april
Hvor? Egersund Undervannsklubb

Instruktør Agnete Hafsø avholder grunnkurs i Egersund i august. Kursstart er lørdag 4. april, siste kursdag er mandag 6. april.

Kurset forutsetter at alle tar teorien som e-læring og har fullført denne innen kursstart.

Det er krav til legeundersøkelse for sportsdykkere. Denne må bestilles så fort som mulig hos legen da det kan være ventetid. Denne koster ofte litt mer enn vanlig legetime. Godkjent legeundersøkelse må fremvises første kursdag.

Skjema for legeundersøkelse og tilgang til e-læring får du ved å sende en mail til thafso@nullgmail.com.

Kursavgift er på kr 4 500,- som inkluderer lån av dykkerutstyret på kurs, medlemskap og luftfylling i EUVK for 2020. Eleven må ha eget ABC-utstyr som maske, svømmeføtter og snorkel. Dette kan eventuelt kjøpes hos instruktøren.

Det vil bli mulighet for å ta Nitrox kurs samme helgen, både for grunnkurs elever og tidligere sertifisert dykkere. Teorien delen gjøres på e-læring og etterpå gjennomfører vi et nitrox dykk, info og tilgang til e-læringen fås ved å sende mail til thafso@nullgmail.com. Klubbpris for Nitrox kurset er kr 1200,-

Ta kontakt med instruktør Agnete Hafsø på mail eller telefon om det er noe du lurer på. Håper vi sees på kurs  ?

Agnete Hafsø
Epost: agnete.hafso@nullgmail.com
Mobil: 480 84 639

Årsmøtet har nå valgt nytt styre for 2020

Årsmøtet i Egersund Undervannsklubb ble avholdt tirsdag 18. februar 2020, med 19 stemmeberettigede medlemmer og 1 observatør. Tom Ove Sørdal var invitert fra idrettsrådet. Etter den formelle sakslisten presenterte Tom Ove svømmehall prosjektet til svømmeklubben på Lagård, han orienterte også om idrettsrådets arbeid.

De fremmøtte behandlet regnskap og budsjett, årsberetning og valgte nytt styre. Det lå ingen innkomne saker til behandling. Protokoll fra årsmøtet legges på https://euvk.no/dokumenter/ så snart den er godkjent og signert.

EGERSUND UNDERVANNSKLUBBS STYRE FOR 2020:

Leder: Tor Inge Leidland
Nestleder: Christian Bowitz
Styremedlemmer: Odd Egil Overskeid, Karen Kvalheim, Bayan Kambysekova og Frode Bjørklund
Varamedlemmer: Alf Sæstad og Thor Ivan Holberg Nervik

Lars Gjermestad og Elisabeth Ose er ungdomsrepresentanter i styret, og sitter til ungdommen har valgt nye representanter.

Det nye styret takker for fornyet og ny tillitt, og gleder seg til å ta fatt på arbeidet for klubben det kommende året.