Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Tid: Fredag 29. april 2016 klokken 20.00
Sted: Klubbhuset på Kaupanes, Egersund

På årsmøtet til Egersund Dykkeklubb 24. februar 2016 ble det vedtatt at det nye styret skulle utarbeide forslag til nytt navn for klubben og kalle inn til ekstraordinært årsmøte innen 1. mai for å stemme over forslaget.

Styret har hentet inn forslag fra klubbens medlemmer og vil presentere forslag til nytt navn på ekstraordinært årsmøte 29. april. Dersom styrets forslag til nytt navn blir vedtatt vil det også bli presentert forslag til ny logo.

Alle med forslagsrett kan komme med forslag til sakene på sakslisten under. Det vil ikke være anledning til å ta opp andre saker enn de som er på sakslisten.

Saksliste

 1. Åpning
 2. Konstituering
  1. Godkjenne stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkalling og saksliste
  3. Valg av dirigent
  4. Valg av referent
  5. Valg av to medlemmer til å signere protokoll
 3. Nytt navn
 4. Ny logo

Etter møtet blir det sosialt i klubbhuset for de som ønsker å være igjen.

Mvh,
Styret i Egersund Dykkeklubb

En klubb, ett navn

I lengre tid har deler av medlemmene ytret ønske om å bytte navn på klubben. Dette har hovedsakelig vært for å få et navn som på en bedre måte inkluderer undervannsrugby-delen av klubben bedre enn dagens navn gjør. Saken har vært oppe til diskusjon flere ganger uten at det har kommet konkrete forslag eller uten at fremlagte forslag har fått flertall.

Årsmøtet har vedtatt at styret skal finne frem til ett eller flere forslag til nytt navn og presentere for klubben på ekstraordinær generalforsamling før sommeren.

Styret kommer til å jobbe med dette i løpet av våren og kaller inn til generalforsamling senest 1. mai 2016 for å behandle forslagene. For å sikre best mulig forankring blant medlemmene ber vi om å få tilsendt forslag til nytt navn innen 1. april. Styret vil vurdere innkomne forslag og legge frem ett eller flere forslag til avstemning på generalforsamlingen.

Send ditt forslag til styret@nulleuvk.no!

Det er også mulig at styret fremmer forslag om ny logo og profilering sammen med forslag om nytt navn.

Hva er et bra navn?

Navnet må være dekkende for den aktiviteten klubben har i dag (sportsdykking, undervannsrugby og fridykking), men også andre aktiviteter klubben kan komme til å starte opp med i fremtiden. Det er naturlig at dette begrenses til undervannsaktiviter.

Hva sier loven?

Forskrift om navn på idrettslag sier en del om hva et navn kan og ikke kan være. Styret kommer til å forholde seg til denne forskriften når forslag til nytt navn behandles. Om klubben bestemmer seg for å bytte navn må dette også godkjennes av styret i Rogaland Idrettskrets.

Nytt klubbhus-prosjekt

Årsmøtet onsdag 24. februar vedtok å bli med på prosjektet om nytt klubbhus i samarbeid med Egersund Seilforening, Egersund Padleklubb og Dalane Sykkelklubb. Dette skal også behandles av årsmøtene i de andre klubbene i ukene som kommer.

Det nye klubbhuset blir et felles klubbhus ved Seilforeningens anlegg i Kattavige. Hver klubb får sine egne rom og lager, samt felles garderobeanlegg, kjøkken og møtelokaler. Et samarbeid som dette gir klubbene mulighet til å bygge klubbhus med gode fasiliteter til en lavere kostnad enn om klubbene skulle bygge hver for seg, og gir godt grunnlag for andre samarbeid mellom klubbene.

Årsmøtet gav styret fullmakt til å ta opp lån i bank med en ramme på 1 500 000,- for finansiering av prosjektet. Styret holder medlemmene oppdatert om status underveis.

Vi gleder oss!

Nytt styre i Egersund Dykkeklubb

Årsmøtet 24. februar valgte nytt styre i Egersund Dykkeklubb:

Leder Tor Inge Leidland
Nestleder Christian Bowitz
Styremedlem Thomas Kalve
Styremedlem Karen Kvalheim
Styremedlem Sissel Vanglo Grastveit (ny)
Styremedlem Rolf Gjersdal (ny)
Varamedlem Børge Rogstad
Varamedlem Joakim Gravdal (ny)

Styret takker for tilliten og ser frem til å arbeide for klubben i 2016.

CMAS* Dykkekurs i Egersund

 • Aldersgrense: Fylt 14 år
 • Kurspris: kr 5 500,-

Inkluderer opplæringsmateriell, sertifikat, leie av komplett utstyr fra du starter kurset til 1 uke etter avsluttet kurs, medlemskap i Egersund Dykkeklubb og luftfylling ut 2015.

Har du eget utstyr type DIR (bakplate/vinge og langslange) kan det selvfølgelig brukes, kursavgiften reduseres da med kr 1500,-.

Info og oppstartsmøte i Egersund Dykkeklubbs lokaler på Kaupanes Onsdag 2. september klokken 18.00.

For spørsmål, kontakt oss på post@nulleuvk.no

 

Godt oppmøte på Friluftslivets dag

På søndag var det Friluftslivets dag ved seilforeningens anlegg i Nysundhalsen. Egersund Dykkeklubb var tilstede sammen med seilforeningen og padleklubben. Fra EDK var undervannsrugby og dykkere var godt representert, og mange var innom standen i løpet av dagen.

Det var mange som fridykket og fikk prøve å puste under vann med en av dykkerne vi hadde ved stranden, og vi håper det fristet til gjentakelse for noen.

Se gjerne Dalane Tidendes bildegalleri fra dagen.

Foto: Irene Havsø Kalve

Sommerfest

Lørdag 13. juni klokken 19.00 ønsker vi å arrangere en liten uformell sommerfest for klubbens voksne medlemmer (over 18 år) i klubbhuset. Vi satser på grilling og sosialt samvær utover kvelden. Klubben ordner grill og grillmat, du tar selv med deg den leskedrikken du vil avkjøle deg med.

For at vi skal kunne beregne nok mat ønsker vi en tilbakemelding på om du kommer innen onsdag 10. juni.

Mvh Styret