Styret

Det nåværende styre, valgkomité og revisorer ble valgt av årsmøtet 11. februar 2022.

Leder Tor Inge Leidland
Nestleder Alf Sæstad
Styremedlem Karen Kvalheim
Styremedlem Odd Egil Overskeid
Styremedlem Bayan Kasymbekova
Styremedlem Frode Bjørklund
Varamedlem Håkon Emil Helland Sæstad
Varamedlem Thor Ivan Holberg Nervik

I tillegg til styret har vi følgende organer:

Valgkomité

Valgkomitéen er ansvarlig for å finne kandidater til styreverv og revisorer. Komitéen legger frem sin innstilling på årsmøte eller generalforsamling i forbindelse med valg.

Leder Otto Frostad Hein
Medlem Silje Blitzner Leidland
Medlem Christian Bowitz
Varamedlem Tor Egil Nummedal

Revisorer

Revisorenes ansvar er å revidere klubbens regnskap og legge frem revisjon på årsmøtet.

Revisor Thor Petter Rasmussen
Revisor Tom Edvardsen

Andre verv og ansvarsområder (2022)

Kasserer Bayan Kasymbekova
Medlem og kontigent Tor Inge Leidland
Webansvarlig Tor Inge Leidland
Båtsjef Odd Egil Overskeid
Tursjef dykking Thor Ivan Holberg Nervik
Mediekontakt Ikke oppnevnt
Kompressorsjef Tor Inge Leidland
Oppmann UVR Håkon Emil Helland Sæstad
Utleieansvarlig båt Tor Inge Leidland
Dugnad turnering UVR Utnevnes ifm turnering
Hovedtrener UVR Joakim Gravdal
Dametrener UVR Karen Kvalheim
Juniortrener UVR Vera Erlandsen og Sekine Andersen
Minitrener UVR Ferdinand Stølen
Barneidrettsansvarlig Vidar Olsen
Reiseansvarlig UVR Håkon Emil Helland Sæstad
Politiattestansvarlig Karen Kvalheim
Sponsoransvarlig Alf Sæstad og Joakim Gravdal
Ryddeaksjon general Odd Egil Overskeid