Styret

Det nåværende styre, valgkomité og revisorer ble valgt av årsmøtet 19. februar 2019.

Leder Tor Inge Leidland
Nestleder Christian Bowitz
Styremedlem Rolf Gjersdal
Styremedlem Sissel Anna Vanglo Grastveit
Styremedlem Bayan Kasymbekova
Styremedlem Frode Bjørklund
Varamedlem Alf Sæstad
Varamedlem Thor Ivan Holberg Nervik

I tillegg til styret har vi følgende organer:

Valgkomité

Valgkomitéen er ansvarlig for å finne kandidater til styreverv og revisorer. Komitéen legger frem sin innstilling på årsmøte eller generalforsamling i forbindelse med valg.

Leder Eirin Roaldsen
Medlem Håkon Emil Helland Sæstad
Medlem Thomas Kalve

Revisorer

Revisorenes ansvar er å revidere klubbens regnskap og legge frem revisjon på årsmøtet.

Revisor Thor Petter Rasmussen
Revisor Tom Edvardsen

Andre verv og ansvarsområder

Kasserer Christian Bowitz
Medlem og kontigent Thomas Kalve
Webansvarlig Thomas Kalve
Båtsjef Odd Egil Overskeid
Tursjef dykking Thor Ivan Holberg Nervik
Mediekontakt Ikke oppnevnt
Kompressorsjef Tor Inge Leidland
Butikkansvarlig UVR Jarl Einar Larssen
Oppmann UVR Lars Gjermestad
Manager UVR Ikke oppnevnt
Utleieansvarlig båt Tor Inge Leidland
Dugnad turnering UVR Sissel Anna Vanglo Grastveit
Hovedtrener UVR Joakim Gravdal
Dametrener UVR Susanne Edvardsen
Juniortrener UVR Stian Håland
Minitrener UVR Ferdinand Stølen
Barneidrettsansvarlig Vidar Olsen
Reiseansvarlig UVR Sissel Anna Vanglo Grastveit
Politiattestansvarlig Sissel Anna Vanglo Grastveit og Tor Inge Leidland
 Sponsoransvarlig Alf Sæstad og Joakim Gravdal
 Ryddeaksjon general Odd Egil Overskeid