Styret

Det nåværende styre, valgkomité og revisorer ble valgt av årsmøtet 6. februar 2018.

Leder Tor Inge Leidland
Nestleder Christian Bowitz
Styremedlem Rolf Gjersdal
Styremedlem Sissel Anna Vanglo Grastveit
Styremedlem Thomas Kalve
Styremedlem Frode Bjørklund
Varamedlem Karen Kvalheim
Varamedlem Thor Ivan Holberg Nervik

I tillegg til styret har vi følgende organer:

Valgkomité

Valgkomitéen er ansvarlig for å finne kandidater til styreverv og revisorer. Komitéen legger frem sin innstilling på årsmøte eller generalforsamling i forbindelse med valg.

Leder Odd Egil Overskeid
Medlem Eirin Roaldsen
Medlem Håkon Emil Helland Sæstad

Revisorer

Revisorenes ansvar er å revidere klubbens regnskap og legge frem revisjon på årsmøtet.

Revisor Thor Petter Rasmussen
Revisor Tom Edvardsen