Styret

Det nåværende styre, valgkomité og revisorer ble valgt av årsmøtet 6. februar 2018.

Leder Tor Inge Leidland
Nestleder Christian Bowitz
Styremedlem Rolf Gjersdal
Styremedlem Sissel Anna Vanglo Grastveit
Styremedlem Thomas Kalve
Styremedlem Frode Bjørklund
Varamedlem Karen Kvalheim
Varamedlem Thor Ivan Holberg Nervik

I tillegg til styret har vi følgende organer:

Valgkomité

Valgkomitéen er ansvarlig for å finne kandidater til styreverv og revisorer. Komitéen legger frem sin innstilling på årsmøte eller generalforsamling i forbindelse med valg.

Leder Odd Egil Overskeid
Medlem Eirin Roaldsen
Medlem Håkon Emil Helland Sæstad

Revisorer

Revisorenes ansvar er å revidere klubbens regnskap og legge frem revisjon på årsmøtet.

Revisor Thor Petter Rasmussen
Revisor Tom Edvardsen

Andre verv og ansvarsområder

Kasserer Christian Bowitz
Medlem og kontigent Thomas Kalve
Sekretær og webansvarlig Thomas Kalve
Båtsjef Odd Egil Overskeid
Tursjef dykking Thor Ivan Holberg Nervik
Mediekontakt Ikke oppnevnt 
Kompressorsjef Tor Inge Leidland
Butikkansvarlig UVR Jarl Einar Larssen
Klubbhusansvarlig Sissel Anna Vanglo Grastveit 
Utleieansvarlig, klubbhus og båt Thomas Kalve 
Dugnad turnering UVR Sissel Anna Vanglo Grastveit
Hovedtrener UVR  Joakim Gravdal
Dametrener UVR  Susanne Edvardsen
Juniortrener UVR Bård Vanglo Grastveit
Minitrener UVR Elisabeth Ose
Barneidrettsansvarlig Vidar Olsen
Reiseansvarlig UVR  Sissel Anna Vanglo Grastveit
Politiattestansvarlig Sissel Anna Vanglo Grastveit og Tor Inge Leidland
 Sponsoransvarlig Alf Sæstad og Joakim Gravdal