Vilkår for utleie

Leie av båt

  • Alle som skal føre båten må få innføring i bruk av denne.
  • Båtførere født etter 01.01.1980 må ha gyldig båtførerbevis.
  • Leietaker må dekke egenandel på ved eventuell skade.
  • Båtfører må sørge for å informere styret ved feil på båt eller utstyr muntlig eller gjennom rapportskjemaet.