Vilkår for utleie

Leie av båt

 • Alle som skal føre båten må få innføring i bruk av denne.
 • Leietaker sørger selv for å medbringe bensin til båten.
 • Båtførere født etter 01.01.1980 må ha gyldig båtførerbevis.
 • Leietaker må dekke egenandel på ved eventuell skade.
 • Båtfører må sørge for å informere styret ved feil på båt eller utstyr muntlig eller gjennom rapportskjemaet.

Leie av klubbhus

 • Leietaker for overnatting eller private arrangement må være minimum 20 år, for bursdager e.l. for medlemmer under 20 år står foresatt ansvarlig.
 • Leietaker plikter å gjøre seg kjent med rømningsveier og brannslukningsutstyr og informere andre gjester om dette.
 • Klubbhuset har to ytterdører, hoveddør og dør ut fra badet. Begge skal låses når klubbhuset forlates.
 • Leietaker er ansvarlig for skader ut over normal slitasje.
 • Leietaker er ansvarlig for rydding og rengjøring før klubbhuset forlates. Dersom dette ikke gjøres vil leietaker bli belastet for rengjøring. Timeprisen for dette er kr 300,- per time.
 • Søppel skal fjernes fra bad og kjøkken og settes i yttergangen før klubbhuset forlates. Glass og metall og pant må leietaker sørge for å levere til gjenvinning.
 • Mangler på utstyr eller inventar må informeres om på baksiden av sjekkliste for utvask.

Utvask av klubbhus

Alle som har benyttet klubbhuset til arrangementer eller overnatting har selv ansvar for å rydde og vaske etter seg. Dersom dette ikke gjøres vil leietaker bli fakturert for utvask i henhold til vilkårene. Vilkår og sjekkliste skal utleveres til leietaker sammen med nøkkel eller kode.

Sjekkliste for utvask av klubbhus