Innmelding

Dersom du ønsker å delta på klubbens aktiviteter, få tilgang til klubbens utstyr, eller ønsker å spille undervannsrugby, må du melde deg inn i Egersund Undervannsklubb.

Gjeldende priser på medlemskontingent og annet.