Alarmplan for Egersund Undervannsklubb

Medisinsk nødtelefon: 113
Vakthavende Dykkelege: 55 36 45 50

Si ordrett med klar og tydelig stemme:

 • VI HAR EN DYKKEULYKKE, STEDET ER:  ……………….
 • JEG GJENTAR, VI HAR EN DYKKEULYKKE, STEDET ER:  ……………….
 • NAVNET PÅ ANSVARLIG DYKKELEDER ER:  ……………….
 • NAVNET PÅ PASSIENTEN ER:  ……………….
 • JEG RINGER FRA TELEFON:  ……………….
 • VI TRENGER HJELP TIL:  ……………….
 • AMBULANSEN KAN/KAN IKKE KJØRE HELT FREM:  ……………….
 • HELIKOPTER KAN LANDE:  ……………….
 • JEG HAR KARTREFERANSE / GPS-POSISJON:  ……………….
 • VÆRET ER:  ……………….
 • SPØRSMÅL: SPARES TID MED EGEN TRANSPORT ?

HVIS JA: VÅR KJØRERUTE ER:  ……………….

HVIS NEI: NÅR VIL ASSISTANSEN VÆRE HER?  ……………….

Handlingsplan

Redningsarbeid er lagarbeid. Dykkeleder, beredskapsdykker og sambandsansvarlig skal være utpekt før dykking starter.

Dykkeleder leder redningsarbeidet

 • Mobiliser overflatepersonell og beredskapsdykker (redningssvømmer eller redningsdykker avhengig av situasjonen)
 • Stopp ALL annen virksomhet. Samtlige skal stille seg til dykkeleders disposisjon.
 • Kun de som har oppgaver /tildeles oppgaver skal oppholde seg på selve ulykkesplassen.
 • ALLE dykkere i vannet skal opp til overflaten (oppkallingssignal), blåse opp egen vest og ta seg til land/fartøy.
 • Skadd(e) dykker(e) bringes om bord/på land
 • Skadebegrensende/livbergende tiltak iverksettes.
 • Varsling avhjelpeapparatet iverksettes – om nødvendig – på dykkeleders ordre. Se alarmplan
 • Klargjør dykkeplassen med tanke på at ambulanse kan komme nærmest mulig dykkested/landingsplass for helikopter.
 • Vurder (i samråd med ambulansepersonellet) om meddykker og/eller dykkeleder bør følge pasienten. Uansett skal det oppgis et tlf.nr. som dykkeleder kan treffes på.
 • Pasientens dykkejournal og dykkecomputer (og/eller dybdemåler) skal følge med til behandlingsstedet.
 • ALL videre dykking innstilles. Pasientens dykkerutstyr samles sammen, lufttrykk på flasken(e) noteres, kranen(e) stenges (antall turn noteres). Pusteventilen skal forbli montert på flaskesettet. Alt utstyr sikres slik at eventuell teknisk svikt kan kartlegges.
 • Ved ulykke med personskade skal ingen på dykkeplassen uttale seg til media før politiet har foretatt nødvendige avhør. Uansett bør man være forsiktig med uttalelser til media i en situasjon hvor man nettopp har vært utsatt for stressende og/eller følelsesmessig belastning.