Sikkerhet

Sikkerhetsinstruks på klubbdykk

Det skal utnevnes dykkeleder for alle klubbdykk. Hvis ikke annet avtales er det båtfører/arrangør som er dykkeleder. Dykkeleder har ansvar for at sikkerhetsreglene blir fulgt og at dykkingen skjer på en trygg og sikker måte. Dykkeleder er suveren i sine avgjørelser.

Ved en alarmsituasjon inntar førstemann i båten dykkeleders gjøremål inntil dykkeleder ankommer.

  1. O2-kofferten skal alltid være med dykketurer, dykkelederen skal ha gjennomgått innholdet i kofferten og bruken av dette
  2. Egnet kommunikasjonsmiddel (mobiltelefon/VHF) skal alltid være med
  3. Dykkeflagget (signalflagg A) skal henges opp godt synlig
  4. På nattdykk bør egnet lys brukes for å markere hvor dykkerne skal komme I land, eventuelt i båt
  5. Dykkeleder skal sjekke om deltakerne er kvalifisert til de forskjellige dykkemål
  6. Dykkeleder skal være kjent med klubbens alarm og handlingsplan

Lenker: