Luftkort

For å fylle luft fra klubbens kompressoranlegg må luftkort være betalt eller det kan betales pr fylling. Dette sendes det ikke ut faktura på, det er bare å betale inn med følgende metode:

Betal kr 600,- / 800,- (husstand)  til konto 3270 67 01507 og merk innbetaling med "Luftkort <navn> / husstand det gjelder"

eller

Vipps nr #652840. Årsprisen er kr 600,-/800,- 
Merk innbetalingen med luftkort og eventuelt navn dersom det gjelder andre enn deg selv.

Etter at du har betalt inn kan du få tilgang til klubbgarasjen og opplæring i bruk av kompressoranlegget. Ta kontakt med styret for å avtale dette.