Klubbdykk og turer

Klubbturer organiseres på Facebook-gruppen Egersund Undervannsklubb: Dykking og annonseres per i dag ingen andre steder. 

Å være med på klubbtur er gratis for medlemmer og koster kr 100,- for ikke-medlemmer. Deltagerne spleiser på bensinen, så her er det greit å ha Vipps på mobilen eller mynter liggende i bilen.

Alle kan sette opp klubbturer, men om båten skal benyttes skal denne føres av en person som har gjennomgått klubbens interne opplæring, og er født før 01.01.1980 eller har båtførerbevis. O2-kofferten skal alltid være med.