Ankerne ved Skarvøy

Ligger på ca. 20 meters dyp rett ned av en dyp kile som skjærer inn i fjellet. Er man observant kan man følge en kjetting ned gjennom sprekken og ut på stupet. Er sikten noenlunde god ser man da ankerne rett under seg. Det er to store ankre på ca. 3 meters lengde. Terrenget er skrånende steinur der ankerne ligger. Fra ankerne går fjellvegget loddrett opp mot overflaten.

Ankerne er fra tidlig 1800- tallet. Terrenget er typisk for breiflabb, lange og andre fisk som liker steinur og fjell. Svømmer man videre nedover fra ankerne treffer man sandbunnen på drøyt 30 meter. Det er fin skjellsand i området. Svømmer man utover får man straks et overheng med mye sjøanemoner, dødmannshånd osv. Innover den samme terrengtypen, fint for breiflabb og gyltefisker.

Krabbe er det mye av i fjellsprekkene, og en og annen hummer kan sees rett innenfor ankerne i en fjellsprekk som går horisonalt i veggen 1-3 meter over bunn. Går man grunt fra ankerne utover er det et utroliv liv med hydroider, nakensnegler, fisk, krabbe og andre arter som liker eksponerte forhold. Vil man ha en skikkelig vegg med overheng skal man dykke ca. 150 meter lenger ute omtrent der 46 meters merket står på draftet på det sydvestlige hjørnet. Her treffer man overhenget på ca. 15 meters dyp, og bunnen på drøyt 40 meter.

Legg igjen en kommentar