Nybegynnerkurs i undervannsrugby

Nå starter undervannsrugbyen opp igjen, og de første ukene av sesongen kjører vi nybegynnerkurs for mini og juniorer. Hvis noen eldre enn ungdomskolealder vil begynne på undervannsrugby går selvfølgelig det også an. Ta kontakt!

MINI (fra 4. klasse):

Oppstart mandag 28. august klokken 17:30 i Egersundshallen. Ta med badetøy og møt opp ferdig dusjet og i badetøy ved bassengkanten. Vi har maske og svømmeføtter du kan låne i begynnelsen.

NB: Trener avgjør når miniene kan komme på trening uten foreldre.

Junior (fra 8. klasse til 16 år):

Oppstart mandag 28. august klokken 20:30 i Egersundshallen. Ta med badetøy og møt opp ferdig dusjet og i badetøy ved bassengkanten. Vi har maske og svømmeføtter du kan låne i begynnelsen.

Spørsmål? Spør oss på Facebook eller send epost til post@nulleuvk.no

PS: Har du lyst til å reklamere for nybegynnerkurs på skolen din? Skriv ut og heng opp denne PDFen!

En klubb, ett navn

I lengre tid har deler av medlemmene ytret ønske om å bytte navn på klubben. Dette har hovedsakelig vært for å få et navn som på en bedre måte inkluderer undervannsrugby-delen av klubben bedre enn dagens navn gjør. Saken har vært oppe til diskusjon flere ganger uten at det har kommet konkrete forslag eller uten at fremlagte forslag har fått flertall.

Årsmøtet har vedtatt at styret skal finne frem til ett eller flere forslag til nytt navn og presentere for klubben på ekstraordinær generalforsamling før sommeren.

Styret kommer til å jobbe med dette i løpet av våren og kaller inn til generalforsamling senest 1. mai 2016 for å behandle forslagene. For å sikre best mulig forankring blant medlemmene ber vi om å få tilsendt forslag til nytt navn innen 1. april. Styret vil vurdere innkomne forslag og legge frem ett eller flere forslag til avstemning på generalforsamlingen.

Send ditt forslag til styret@nulleuvk.no!

Det er også mulig at styret fremmer forslag om ny logo og profilering sammen med forslag om nytt navn.

Hva er et bra navn?

Navnet må være dekkende for den aktiviteten klubben har i dag (sportsdykking, undervannsrugby og fridykking), men også andre aktiviteter klubben kan komme til å starte opp med i fremtiden. Det er naturlig at dette begrenses til undervannsaktiviter.

Hva sier loven?

Forskrift om navn på idrettslag sier en del om hva et navn kan og ikke kan være. Styret kommer til å forholde seg til denne forskriften når forslag til nytt navn behandles. Om klubben bestemmer seg for å bytte navn må dette også godkjennes av styret i Rogaland Idrettskrets.

Godt oppmøte på Friluftslivets dag

På søndag var det Friluftslivets dag ved seilforeningens anlegg i Nysundhalsen. Egersund Dykkeklubb var tilstede sammen med seilforeningen og padleklubben. Fra EDK var undervannsrugby og dykkere var godt representert, og mange var innom standen i løpet av dagen.

Det var mange som fridykket og fikk prøve å puste under vann med en av dykkerne vi hadde ved stranden, og vi håper det fristet til gjentakelse for noen.

Se gjerne Dalane Tidendes bildegalleri fra dagen.

Foto: Irene Havsø Kalve