Årsmøtet har nå valgt nytt styre for 2020

Årsmøtet i Egersund Undervannsklubb ble avholdt tirsdag 18. februar 2020, med 19 stemmeberettigede medlemmer og 1 observatør. Tom Ove Sørdal var invitert fra idrettsrådet. Etter den formelle sakslisten presenterte Tom Ove svømmehall prosjektet til svømmeklubben på Lagård, han orienterte også om idrettsrådets arbeid.

De fremmøtte behandlet regnskap og budsjett, årsberetning og valgte nytt styre. Det lå ingen innkomne saker til behandling. Protokoll fra årsmøtet legges på https://euvk.no/dokumenter/ så snart den er godkjent og signert.

EGERSUND UNDERVANNSKLUBBS STYRE FOR 2020:

Leder: Tor Inge Leidland
Nestleder: Christian Bowitz
Styremedlemmer: Odd Egil Overskeid, Karen Kvalheim, Bayan Kambysekova og Frode Bjørklund
Varamedlemmer: Alf Sæstad og Thor Ivan Holberg Nervik

Lars Gjermestad og Elisabeth Ose er ungdomsrepresentanter i styret, og sitter til ungdommen har valgt nye representanter.

Det nye styret takker for fornyet og ny tillitt, og gleder seg til å ta fatt på arbeidet for klubben det kommende året.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020

Tid: Tirsdag 18. februar 2020 klokken 19.00
Sted:  Klubbhuset til Seilforeningen på Nysundhalsen

Årsmøte i Egersund Undervannsklubb avholdes tirsdag 18. februar i klubbhuset til Egersund Seilforening.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes på e-post til styret@nulleuvk.no før tirsdag 4. februar 2020.

Dersom noen kan tenke seg å stille til valg i styret eller andre verv kan dere kontakte valgkomitéen ved Eirin Roaldsen Håkon Emil Helland Sæstad og Thomas Kalve.

Vi minner om at alle medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet og kan stille til valg. Foreldre til unge medlemmer i klubben er også hjertelig velkommen til å bli med på årsmøtet som observatører.

Oppdatering:
Sakspapirer finner du her

MERK: Saksdokumenter vil ikke bli utlevert på årsmøtet, ta gjerne med i digital utgave selv.

Hjertelig velkommen!

CMAS** apparatdykkerkurs

I Norge kan du trygt og enkelt ta dykkerutdanningen din gjennom lokale dykkeklubber som tilbyr CMAS-kurs.
På det videregående kurset får du anledning til å utvikle dine kunnskaper for dykking ned til 30m.

Hva? Videregående kurs i dykking (CMAS ** apparatdykkerkurs)
Når?  Fredag 9. august til søndag 11. august
Hvor? Egersund Undervannsklubb

For å begynne på dette kurset må du være minimum 15 år og ha minst 20 dykk etter bestått CMAS* grunnkurs. Du kan også begynne på dette kurset dersom du har et dykkesertifikat fra et annet utdanningssystem.

Kurset forutsetter at alle tar teorien som e-læring og har fullført denne innen kursstart.

Kursavgift er på kr 3 000,-
Eleven må ha eget dykkerutstyr. Ta kontakt med instruktør for utstyrskrav

Det vil bli mulighet for å ta Nitrox kurs samme helgen, både for grunnkurs elever og tidligere sertifisert dykkere. Teorien delen gjøres på e-læring og etterpå gjennomfører vi et nitrox dykk, info og tilgang til e-læringen fås ved å sende mail til thafso@nullgmail.com. Klubbpris for Nitrox kurset er kr 1200,-Avsnitt

Ta kontakt med instruktør Agnete Hafsø på mail eller telefon om det er noe du lurer på. Håper vi sees på kurs  ?

Agnete Hafsø
Epost: agnete.hafso@nullgmail.com
Mobil: 480 84 639