Rydding av havbunnen i Skjevollsvig

Skjevollsviga på Dyrnes er en mye dykket plass av klubbens medlemmer.
I Skjevollsviga finnes et variert dyre og planteliv såvel som kulturminner fra seilskutetiden. Imidlertid finnes det rester av båt og fiskerivirksomhet som skjemmer dykkeopplevelsen og forurenser miljøet.

Egersund Undervannsklubb inviterer til dugnad for opprydding i Skjevollsviga, på Dyrnes lørdag 6 mai kl 11:00. Dette er en av mange aksjoner rundt om i landet i forbindelse med Strandryddedagen 2017. Se http://holdnorgerent.no/aksjon/19749/ for mer informasjon.

Nytt styre og annet snacks fra årsmøtet

Årsmøtet i Egersund Undervannsklubb ble avholdt tirsdag 21. februar 2017, med 19 stemmeberettigede medlemmer.

De fremmøtte behandlet regnskap og budsjett, årsberetning og valgte nytt styre. I tillegg ble det satt av penger til ny dykkebåt, og bestemt at styret skal jobbe for at Egersund skal få en ny og moderne svømmehall.

Egersund Undervannsklubbs styre for 2017:

Leder: Karen Kvalheim
Nestleder: Thomas Kalve
Styremedlemmer: Tor Inge Leidland, Christian Bowitz, Sissel Anna Vanglo Grastveit og Rolf Gjersdal
Varamedlemmer: Erling Svensen og Joakim Gravdal

Det nye styret takker for fornyet og ny tillitt, og gleder seg til å ta fatt på arbeidet for klubben det kommende året.

Årsmøte i Egersund Undervannsklubb

Tid: Tirsdag 21. februar kl. 19.00
Sted: Klubbhuset på Kaupanes

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes på mail til styret@nulleuvk.no innen 7. februar 2017. Fullstendig sakliste med sakspapirer sendes ut på epost, samt publiseres senest en uke før årsmøtet på hjemmesiden euvk.no.

Oppdatert: Nå er sakspapirene tilgjengelig!

Fortsett å lese Årsmøte i Egersund Undervannsklubb

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Tid: Fredag 29. april 2016 klokken 20.00
Sted: Klubbhuset på Kaupanes, Egersund

På årsmøtet til Egersund Dykkeklubb 24. februar 2016 ble det vedtatt at det nye styret skulle utarbeide forslag til nytt navn for klubben og kalle inn til ekstraordinært årsmøte innen 1. mai for å stemme over forslaget.

Styret har hentet inn forslag fra klubbens medlemmer og vil presentere forslag til nytt navn på ekstraordinært årsmøte 29. april. Dersom styrets forslag til nytt navn blir vedtatt vil det også bli presentert forslag til ny logo.

Alle med forslagsrett kan komme med forslag til sakene på sakslisten under. Det vil ikke være anledning til å ta opp andre saker enn de som er på sakslisten.

Saksliste

 1. Åpning
 2. Konstituering
  1. Godkjenne stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkalling og saksliste
  3. Valg av dirigent
  4. Valg av referent
  5. Valg av to medlemmer til å signere protokoll
 3. Nytt navn
 4. Ny logo

Etter møtet blir det sosialt i klubbhuset for de som ønsker å være igjen.

Mvh,
Styret i Egersund Dykkeklubb

Nytt styre i Egersund Dykkeklubb

Årsmøtet 24. februar valgte nytt styre i Egersund Dykkeklubb:

Leder Tor Inge Leidland
Nestleder Christian Bowitz
Styremedlem Thomas Kalve
Styremedlem Karen Kvalheim
Styremedlem Sissel Vanglo Grastveit (ny)
Styremedlem Rolf Gjersdal (ny)
Varamedlem Børge Rogstad
Varamedlem Joakim Gravdal (ny)

Styret takker for tilliten og ser frem til å arbeide for klubben i 2016.

EDK på russens Landstreff

Denne helgen går et tjuetalls folk fra Egersund Dykkeklubb nærmere 300 timer vakt i Kongeparken Camping i forbindelse med russens landstreff.

Det er mange gode grunner til å gå dugnad. Det er fryktelig sosialt, det er moro å kunne stille opp for ungdommen og passe på at de får en god og sikker helg, og det er gode penger i klubbkassen.

Denne årlige dugnaden har vi sammen med vennskapsklubben vår Gjesdal Dykkeklubb.

En stor takk rettes til medlemmene våre og medlemmers foreldre som stiller opp for klubben og russen!

Foto: Andreas Daugstad Leonardsen / NRK P3 (flickr)