Innkalling til Årsmøte 2023

Oppdatert 16.02.2023

Tid: Torsdag 23. februar 2023 klokken 20.00
Sted:  Seilforeningens møtelokaler

Årsmøte i Egersund Undervannsklubb avholdes torsdag 23. februar

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes på e-post til styret@nulleuvk.no før torsdag 9. februar 2023.

Dersom du kan tenke seg å stille til valg i styret eller andre verv kan dere kontakte valgkomitéen ved Otto Frostad Hein og Silje Blitzner Leidland.

Vi minner om at alle medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet og kan stille til valg.

Saksliste med vedlegg finner du her ( f.om 16.02)  

Hjertelig velkommen!

Innkalling til Årsmøte 2022

Oppdatert 04.02.2022

Tid: Fredag 11. februar 2022 klokken 18.00
Sted:  Teams (se mail)

Årsmøte i Egersund Undervannsklubb avholdes fredag 11. februar på Teams

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes på e-post til styret@nulleuvk.no før tirsdag 28. januar 2022.

Dersom noen kan tenke seg å stille til valg i styret eller andre verv kan dere kontakte valgkomitéen ved Stian Haaland og Silje Blitzner Leidland.

Vi minner om at alle medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet og kan stille til valg.

Saksliste med vedlegg finner du her  

Hjertelig velkommen!

CMAS* Grunnkurs apparatdykkerkurs

I Norge kan du trygt og enkelt ta dykkerutdanningen din gjennom lokale dykkeklubber som tilbyr CMAS-kurs. Etter grunnkurs har du et internasjonalt sertifikat og er godkjent for dykking ned til 20m.

Hva? Grunnkurs i dykking (CMAS * apparatdykkerkurs)
Når? Torsdag 3.juni til lørdag 5. juni
Hvor? Egersund Undervannsklubb

Instruktør Agnete Hafsø avholder grunnkurs i Egersund i juni. Kursstart er torsdag 3. juni, siste kursdag er lørdag 5. juni.

Kurset forutsetter at alle tar teorien som e-læring og har fullført denne innen kursstart.

Det er krav til legeundersøkelse for sportsdykkere. Denne må bestilles så fort som mulig hos legen da det kan være ventetid. Denne koster ofte litt mer enn vanlig legetime. Godkjent legeundersøkelse må fremvises første kursdag.

Skjema for legeundersøkelse og tilgang til e-læring får du ved å sende en mail til thafso@nullgmail.com.

Kursavgift er på kr 4 500,- som inkluderer lån av dykkerutstyret på kurs, medlemskap og luftfylling i EUVK for 2021. Eleven må ha eget ABC-utstyr som maske, svømmeføtter og snorkel. Dette kan eventuelt kjøpes hos instruktøren.

Det vil bli mulighet for å ta Nitrox kurs samme helgen, både for grunnkurs elever og tidligere sertifisert dykkere. Teorien delen gjøres på e-læring og etterpå gjennomfører vi et nitrox dykk, info og tilgang til e-læringen fås ved å sende mail til thafso@nullgmail.com. Klubbpris for Nitrox kurset er kr 1200,-

Ta kontakt med instruktør Agnete Hafsø på mail eller telefon om det er noe du lurer på. Håper vi sees på kurs  ?

Agnete Hafsø
Epost: agnete.hafso@nullgmail.com
Mobil: 480 84 639