Oppstart bassengtrening

Generell informasjon:

 • Alle må sette seg grundig inn i Norges Dykkeforbund sine koronavettregler. Foresatte kan lese reglene sammen med barn, og forklare hvis noe er uklart.
 • Er du syk, eller noen i din husstand er syk, skal du ikke møte opp på trening.
 • Husk generell god hånd- og hostehygiene som gjelder gjennom hele treningen.
 • Det er viktig og alltid ha en meters avstand til alle andre under hele treningen.
 • Det vil ikke være flere enn 20 personer i hver gruppe, og aldri fler enn 50 personer tilstede i anlegget på samme tid.
 • På trening er det en smittevernansvarlig som skal sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, særidrettslige koronavettregler og gjeldende sikkerhetsforskrift.
 • I tillegg er det viktig å høre på treneren og følge den informasjonen som gis.

Hva gjør du før du reiser til trening:

 • Før trening: alle skal dusje med såpe hjemme rett før man reiser til trening. Det anbefales å ta på badetøy hjemme etter dusjing, før reisen til bassenget.
 • Utøver skal fylle vannflasker hjemme før trening.

Når du kommer til trening:

 • Alle utøvere skal ankomme presist til sin treningstid, ikke mye før. VI har vår anviste tid i anlegget, og det er ikke anledning til å vente i store grupper utenfor anlegget.
 • Alle som skal inn i anlegget tar av sko i gangen, og vasker hender med en gang man kommer til hallen og før man går i bassenget: I samarbeid med Eigersund kommune er det bestemt at utøverne skal bruke antibac når man kommer til hallen og før gjennomgang inn til svømmehallen via HC-garderoben. Hendene skal også vaskes før oppstart trening.
 • Det settes antibac ved inngang HC-garderobe og ved basseng.
 • Utøvere går rett inn i svømmehallen (det skal ikke skiftes i garderober, de skal kun benyttes til å gå igjennom hvis det ikke finnes annen inngang til bassenget).

På bassengkanten:

 • Ved bassenget skal hver utøver ha egen sone for sin treningsbag og -klær. Det skal være minimum en meters avstand til andre utøvere. Utøveren skifter i denne sonen.
 • Er det enkel landoppvarming på kanten før økten i bassenget, anbefales å ha samme sone til hver utøver som der utøver har utstyr og bag, for å gjøre området personer beveger seg minst mulig.
 • Utøver må bruke eget utstyr, og ikke dele med andre.
 • Utøver skal sprite eller vaske hender etter evt. landtrening, og før man går i bassenget.

Under treningen:

 • Kun drikkeflaske skal stå på bassengkanten, og annet utstyr skal ligge i treningsbag.
 • Trener eller smittevernansvarlig skal forklare tydelig hvor utøverne skal være, avstand og evt. spriting av hender.
 • Hvis utøver går opp av bassenget i løpet av økten må hender sprites hvis man har brukt stige på vei opp.
 • Benyttes toalettet er det viktig med god håndhygiene.

Etter trening:

 • Etter trening må utøver vaske hender, kle på seg på bassengkanten og deretter gå ut av anlegget.

COVID-19

Vi følger opp henstillingen fra NIF om at all organisert idrett stoppes. I praksis betyr det for oss at vi ikke setter opp klubbturer for dykking eller noe trening på undervannsrugby før nye retningslinjer publiseres.

Grunnkurs dykking, CMAS*

I Norge kan du trygt og enkelt ta dykkerutdanningen din gjennom lokale dykkeklubber som tilbyr CMAS-kurs. Etter grunnkurs har du et internasjonalt sertifikat og er godkjent for dykking ned til 20m.

Hva? Grunnkurs i dykking (CMAS * apparatdykkerkurs)
Når? Lørdag 4.april til mandag 6. april
Hvor? Egersund Undervannsklubb

Instruktør Agnete Hafsø avholder grunnkurs i Egersund i august. Kursstart er lørdag 4. april, siste kursdag er mandag 6. april.

Kurset forutsetter at alle tar teorien som e-læring og har fullført denne innen kursstart.

Det er krav til legeundersøkelse for sportsdykkere. Denne må bestilles så fort som mulig hos legen da det kan være ventetid. Denne koster ofte litt mer enn vanlig legetime. Godkjent legeundersøkelse må fremvises første kursdag.

Skjema for legeundersøkelse og tilgang til e-læring får du ved å sende en mail til thafso@nullgmail.com.

Kursavgift er på kr 4 500,- som inkluderer lån av dykkerutstyret på kurs, medlemskap og luftfylling i EUVK for 2020. Eleven må ha eget ABC-utstyr som maske, svømmeføtter og snorkel. Dette kan eventuelt kjøpes hos instruktøren.

Det vil bli mulighet for å ta Nitrox kurs samme helgen, både for grunnkurs elever og tidligere sertifisert dykkere. Teorien delen gjøres på e-læring og etterpå gjennomfører vi et nitrox dykk, info og tilgang til e-læringen fås ved å sende mail til thafso@nullgmail.com. Klubbpris for Nitrox kurset er kr 1200,-

Ta kontakt med instruktør Agnete Hafsø på mail eller telefon om det er noe du lurer på. Håper vi sees på kurs  ?

Agnete Hafsø
Epost: agnete.hafso@nullgmail.com
Mobil: 480 84 639

Årsmøtet har nå valgt nytt styre for 2020

Årsmøtet i Egersund Undervannsklubb ble avholdt tirsdag 18. februar 2020, med 19 stemmeberettigede medlemmer og 1 observatør. Tom Ove Sørdal var invitert fra idrettsrådet. Etter den formelle sakslisten presenterte Tom Ove svømmehall prosjektet til svømmeklubben på Lagård, han orienterte også om idrettsrådets arbeid.

De fremmøtte behandlet regnskap og budsjett, årsberetning og valgte nytt styre. Det lå ingen innkomne saker til behandling. Protokoll fra årsmøtet legges på https://euvk.no/dokumenter/ så snart den er godkjent og signert.

EGERSUND UNDERVANNSKLUBBS STYRE FOR 2020:

Leder: Tor Inge Leidland
Nestleder: Christian Bowitz
Styremedlemmer: Odd Egil Overskeid, Karen Kvalheim, Bayan Kambysekova og Frode Bjørklund
Varamedlemmer: Alf Sæstad og Thor Ivan Holberg Nervik

Lars Gjermestad og Elisabeth Ose er ungdomsrepresentanter i styret, og sitter til ungdommen har valgt nye representanter.

Det nye styret takker for fornyet og ny tillitt, og gleder seg til å ta fatt på arbeidet for klubben det kommende året.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020

Tid: Tirsdag 18. februar 2020 klokken 19.00
Sted:  Klubbhuset til Seilforeningen på Nysundhalsen

Årsmøte i Egersund Undervannsklubb avholdes tirsdag 18. februar i klubbhuset til Egersund Seilforening.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes på e-post til styret@nulleuvk.no før tirsdag 4. februar 2020.

Dersom noen kan tenke seg å stille til valg i styret eller andre verv kan dere kontakte valgkomitéen ved Eirin Roaldsen Håkon Emil Helland Sæstad og Thomas Kalve.

Vi minner om at alle medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet og kan stille til valg. Foreldre til unge medlemmer i klubben er også hjertelig velkommen til å bli med på årsmøtet som observatører.

Oppdatering:
Sakspapirer finner du her

MERK: Saksdokumenter vil ikke bli utlevert på årsmøtet, ta gjerne med i digital utgave selv.

Hjertelig velkommen!

CMAS** apparatdykkerkurs

I Norge kan du trygt og enkelt ta dykkerutdanningen din gjennom lokale dykkeklubber som tilbyr CMAS-kurs.
På det videregående kurset får du anledning til å utvikle dine kunnskaper for dykking ned til 30m.

Hva? Videregående kurs i dykking (CMAS ** apparatdykkerkurs)
Når?  Fredag 9. august til søndag 11. august
Hvor? Egersund Undervannsklubb

For å begynne på dette kurset må du være minimum 15 år og ha minst 20 dykk etter bestått CMAS* grunnkurs. Du kan også begynne på dette kurset dersom du har et dykkesertifikat fra et annet utdanningssystem.

Kurset forutsetter at alle tar teorien som e-læring og har fullført denne innen kursstart.

Kursavgift er på kr 3 000,-
Eleven må ha eget dykkerutstyr. Ta kontakt med instruktør for utstyrskrav

Det vil bli mulighet for å ta Nitrox kurs samme helgen, både for grunnkurs elever og tidligere sertifisert dykkere. Teorien delen gjøres på e-læring og etterpå gjennomfører vi et nitrox dykk, info og tilgang til e-læringen fås ved å sende mail til thafso@nullgmail.com. Klubbpris for Nitrox kurset er kr 1200,-Avsnitt

Ta kontakt med instruktør Agnete Hafsø på mail eller telefon om det er noe du lurer på. Håper vi sees på kurs  ?

Agnete Hafsø
Epost: agnete.hafso@nullgmail.com
Mobil: 480 84 639

CMAS*** apparatdykkerkurs

Dette kurset er den høyeste utdannelsen innen sportsdykking. Utdanningen fokuserer på dykkeledelse, avanserte dykkemetoder og kvalifiserer for dykking ned til 40 meter. Kurset bygger videre på det du har lært på tidligere apparatdykkerkurs. .

Hva? Videregående kurs i dykking (CMAS *** apparatdykkerkurs)
Når? Torsdag 5. september til søndag 8. september
Hvor? Egersund Undervannsklubb

Instruktør Terje Hafsø avholder videregående kurs i Egersund i august. Kursstart er torsdag kveld 5. september, siste kursdag er søndag 8. september.

For å begynne på dette kurset kreves det lang erfaring som sportsdykker. Du må være minimum 16 år og ha minimum 40 dykk etter bestått CMAS** sertifikat. Du kan også begynne på dette kurset dersom du har et dykkersertifikat fra et annet utdanningssystem, for eksempel PADI Rescue Diver.

Skjema for legeundersøkelse og tilgang til e-læring får du ved å sende en mail til thafso@nullgmail.com.

Kursavgift er på kr 6 000,-
Eleven må ha eget dykkerutstyr. Ta kontakt med instruktør for utstyrskrav.

Det vil bli mulighet for å ta Nitrox kurs samme helgen. Teorien delen gjøres på e-læring og etterpå gjennomfører vi et nitrox dykk, info og tilgang til e-læringen fås ved å sende mail til thafso@nullgmail.com. Klubbpris for Nitrox kurset er kr 1200,-

Terje Hafsø
Epost: thafso@nullgmail.com
Mobil: 909 34 013

Grunnkurs dykking, CMAS*

I Norge kan du trygt og enkelt ta dykkerutdanningen din gjennom lokale dykkeklubber som tilbyr CMAS-kurs. Etter grunnkurs har du et internasjonalt sertifikat og er godkjent for dykking ned til 20m.

Hva? Grunnkurs i dykking (CMAS * apparatdykkerkurs)
Når? Torsdag 5. september til søndag 8. september
Hvor? Egersund Undervannsklubb

Instruktør Agnete Hafsø avholder grunnkurs i Egersund i august. Kursstart er torsdag kveld 5. september, siste kursdag er søndag 8. september.

Kurset forutsetter at alle tar teorien som e-læring og har fullført denne innen kursstart.

Det er krav til legeundersøkelse for sportsdykkere. Denne må bestilles så fort som mulig hos legen da det kan være ventetid. Denne koster ofte litt mer enn vanlig legetime. Godkjent legeundersøkelse må fremvises første kursdag.

Skjema for legeundersøkelse og tilgang til e-læring får du ved å sende en mail til thafso@nullgmail.com.

Kursavgift er på kr 4 500,- som inkluderer lån av dykkerutstyret på kurs, medlemskap og luftfylling i EUVK for 2019. Eleven må ha eget ABC-utstyr som maske, svømmeføtter og snorkel. Dette kan eventuelt kjøpes hos instruktøren.

Det vil bli mulighet for å ta Nitrox kurs samme helgen, både for grunnkurs elever og tidligere sertifisert dykkere. Teorien delen gjøres på e-læring og etterpå gjennomfører vi et nitrox dykk, info og tilgang til e-læringen fås ved å sende mail til thafso@nullgmail.com. Klubbpris for Nitrox kurset er kr 1200,-

Ta kontakt med instruktør Agnete Hafsø på mail eller telefon om det er noe du lurer på. Håper vi sees på kurs  ?

Agnete Hafsø
Epost: agnete.hafso@nullgmail.com
Mobil: 480 84 639

Nytt styre og annet snacks fra årsmøtet

Årsmøtet i Egersund Undervannsklubb ble avholdt tirsdag 19. februar 2019, med 16 stemmeberettigede medlemmer. Møtet foregikk i nye, flotte og lånte lokaler hos Egersund seilforening. Styret ser på muligheten for en langvarig ordning der vi får leie plass til både kompressor og møter hos seilforeningen.

De fremmøtte behandlet regnskap og budsjett, årsberetning og valgte nytt styre. Det ble satt av penger til kjøp av nye klubbdrakter så damene og herrene våre er godt synlige under NM i undervannsrugby i juni, gassbooster for deltrykksfylling av nitrox og trimix, og nytt utstyrsskap til å ha i svømmehallen. Protokoll fra årsmøtet legges på https://euvk.no/dokumenter/ så snart den er godkjent og signert.

Egersund Undervannsklubbs styre for 2019:

Leder: Tor Inge Leidland
Nestleder: Christian Bowitz
Styremedlemmer: Rolf Gjersdal, Sissel Anna Vanglo Grastveit, Bayan Kambysekova og Frode Bjørklund
Varamedlemmer: Alf Sæstad og Thor Ivan Holberg Nervik

Lars Gjermestad og Tuva Edvardsen er ungdomsrepresentanter i styret, og sitter til ungdommen har valgt nye representanter.

Det nye styret takker for fornyet og ny tillitt, og gleder seg til å ta fatt på arbeidet for klubben det kommende året.