Innkalling til Årsmøte 2024

Oppdatert 20.02.2024

Tid: Onsdag 28. februar 2024 klokken 19.00
Sted:  Seilforeningens møtelokaler

Årsmøte i Egersund Undervannsklubb avholdes onsdag 28. februar

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes på e-post til styret@nulleuvk.no før onsdag 14. februar 2024.

Dersom du kan tenke seg å stille til valg i styret eller andre verv kan dere kontakte valgkomitéen ved Silje Blitzner Leidland.

Vi minner om at alle medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet og kan stille til valg.

Saksliste med vedlegg finner du her

Hjertelig velkommen!