Innkalling til Årsmøte 2023

Oppdatert 16.02.2023

Tid: Torsdag 23. februar 2023 klokken 20.00
Sted:  Seilforeningens møtelokaler

Årsmøte i Egersund Undervannsklubb avholdes torsdag 23. februar

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes på e-post til styret@nulleuvk.no før torsdag 9. februar 2023.

Dersom du kan tenke seg å stille til valg i styret eller andre verv kan dere kontakte valgkomitéen ved Otto Frostad Hein og Silje Blitzner Leidland.

Vi minner om at alle medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet og kan stille til valg.

Saksliste med vedlegg finner du her ( f.om 16.02)  

Hjertelig velkommen!