Innkalling til Årsmøte 2022

Oppdatert 04.02.2022

Tid: Fredag 11. februar 2022 klokken 18.00
Sted:  Teams (se mail)

Årsmøte i Egersund Undervannsklubb avholdes fredag 11. februar på Teams

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes på e-post til styret@nulleuvk.no før tirsdag 28. januar 2022.

Dersom noen kan tenke seg å stille til valg i styret eller andre verv kan dere kontakte valgkomitéen ved Stian Haaland og Silje Blitzner Leidland.

Vi minner om at alle medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet og kan stille til valg.

Saksliste med vedlegg finner du her  

Hjertelig velkommen!