Innkalling til Årsmøte 2021

Tid: Fredag 26. februar 2021 klokken 19.00
Sted:  Klubbhuset til Seilforeningen på Nysundhalsen

Årsmøte i Egersund Undervannsklubb avholdes fredag 26. februar i klubbhuset til Egersund Seilforening.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes på e-post til styret@nulleuvk.no før tirsdag 12. februar 2021.

Dersom noen kan tenke seg å stille til valg i styret eller andre verv kan dere kontakte valgkomitéen ved Håkon Emil Helland Sæstad og Stian Haaland.

Vi minner om at alle medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet og kan stille til valg.

P.g.a smittevern og plassbegrensing er det viktig at de som skal delta melder seg på ved å trykke «Skal» i facebook arrangementet eller melder fra på post@nulleuvk.no.
Kommer det nye endringer fra FHI/NIF etter 18 januar kan det bli justering eller utsettelse av møtet.

MERK: Saksdokumenter vil ikke bli utlevert på årsmøtet, ta gjerne med i digital utgave selv.

Hjertelig velkommen!