Innkalling til Årsmøte 2021

Oppdatert 19.02.2021

Tid: Fredag 26. februar 2021 klokken 19.00
Sted:  Teams (se mail)

Årsmøte i Egersund Undervannsklubb avholdes fredag 26. februar på Teams

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes på e-post til styret@nulleuvk.no før tirsdag 12. februar 2021.

Dersom noen kan tenke seg å stille til valg i styret eller andre verv kan dere kontakte valgkomitéen ved Håkon Emil Helland Sæstad og Stian Haaland.

Vi minner om at alle medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet og kan stille til valg.

Saksliste med vedlegg finner du her   

Hjertelig velkommen!