COVID-19

Vi følger opp henstillingen fra NIF om at all organisert idrett stoppes. I praksis betyr det for oss at vi ikke setter opp klubbturer for dykking eller noe trening på undervannsrugby før nye retningslinjer publiseres.