Årsmøtet har nå valgt nytt styre for 2020

Årsmøtet i Egersund Undervannsklubb ble avholdt tirsdag 18. februar 2020, med 19 stemmeberettigede medlemmer og 1 observatør. Tom Ove Sørdal var invitert fra idrettsrådet. Etter den formelle sakslisten presenterte Tom Ove svømmehall prosjektet til svømmeklubben på Lagård, han orienterte også om idrettsrådets arbeid.

De fremmøtte behandlet regnskap og budsjett, årsberetning og valgte nytt styre. Det lå ingen innkomne saker til behandling. Protokoll fra årsmøtet legges på https://euvk.no/dokumenter/ så snart den er godkjent og signert.

EGERSUND UNDERVANNSKLUBBS STYRE FOR 2020:

Leder: Tor Inge Leidland
Nestleder: Christian Bowitz
Styremedlemmer: Odd Egil Overskeid, Karen Kvalheim, Bayan Kambysekova og Frode Bjørklund
Varamedlemmer: Alf Sæstad og Thor Ivan Holberg Nervik

Lars Gjermestad og Elisabeth Ose er ungdomsrepresentanter i styret, og sitter til ungdommen har valgt nye representanter.

Det nye styret takker for fornyet og ny tillitt, og gleder seg til å ta fatt på arbeidet for klubben det kommende året.