INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020

Tid: Tirsdag 18. februar 2020 klokken 19.00
Sted:  Klubbhuset til Seilforeningen på Nysundhalsen

Årsmøte i Egersund Undervannsklubb avholdes tirsdag 18. februar i klubbhuset til Egersund Seilforening.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes på e-post til styret@nulleuvk.no før tirsdag 4. februar 2020.

Dersom noen kan tenke seg å stille til valg i styret eller andre verv kan dere kontakte valgkomitéen ved Eirin Roaldsen Håkon Emil Helland Sæstad og Thomas Kalve.

Vi minner om at alle medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet og kan stille til valg. Foreldre til unge medlemmer i klubben er også hjertelig velkommen til å bli med på årsmøtet som observatører.

Oppdatering:
Sakspapirer finner du her

MERK: Saksdokumenter vil ikke bli utlevert på årsmøtet, ta gjerne med i digital utgave selv.

Hjertelig velkommen!