Nytt styre og annet snacks fra årsmøtet

Årsmøtet i Egersund Undervannsklubb ble avholdt tirsdag 6. februar 2018, med 21 stemmeberettigede medlemmer.

De fremmøtte behandlet regnskap og budsjett, årsberetning og valgte nytt styre. Rammen for kjøp av ny dykkebåt ble økt, og det ble satt av penger til oppgradering av fylleanlegget.

Valgkomiteen foreslo endringer i hvem som velges når, så fra neste år er det kun halve styret som er på valg hvert år. Leder og nestleder velges også annenhvert år, for to år om gangen. I tillegg ble det bestemt at det skal være to ungdomsrepresentanter i styret, og disse skal velges av ungdommene selv.

Egersund Undervannsklubbs styre for 2018:

Leder: Tor Inge Leidland
Nestleder: Christian Bowitz
Styremedlemmer: Rolf Gjersdal, Sissel Anna Vanglo Grastveit, Thomas Kalve og Frode Bjørklund
Varamedlemmer: Karen Kvalheim og Thor Ivan Holberg Nervik
Ungdomsrepresentant: Lars Gjermestad

Det nye styret takker for fornyet og ny tillitt, og gleder seg til å ta fatt på arbeidet for klubben det kommende året.