Innkalling til årsmøte

Tid: Tirsdag 6. februar 2018 klokken 19.00
Sted: Klubbhuset på Kaupanes

Årsmøte i Egersund Undervannsklubb avholdes tirsdag 6. februar i klubbhuset på Kaupanes.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes på e-post til styret@nulleuvk.no innen 23. januar.

Dersom noen kan tenke seg å stille til valg i styret eller andre verv kan dere kontakte valgkomitéen ved Terje Jørgensen Jr., Eirin Roaldsen og Odd Egil Overskeid.

Vi minner om at alle medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet og kan stille til valg. Foreldre til unge medlemmer i klubben er også hjertelig velkommen til å bli med på årsmøtet som observatører.

Fullstendig sakliste med sakspapirer publiseres på nettsidene våre senest 30. januar klokken 19.00.

Oppdatering:
Sakspapirene er tilgjengelig her

Hjertelig velkommen!