Rydding av havbunnen i Skjevollsvig

Skjevollsviga på Dyrnes er en mye dykket plass av klubbens medlemmer.
I Skjevollsviga finnes et variert dyre og planteliv såvel som kulturminner fra seilskutetiden. Imidlertid finnes det rester av båt og fiskerivirksomhet som skjemmer dykkeopplevelsen og forurenser miljøet.

Egersund Undervannsklubb inviterer til dugnad for opprydding i Skjevollsviga, på Dyrnes lørdag 6 mai kl 11:00. Dette er en av mange aksjoner rundt om i landet i forbindelse med Strandryddedagen 2017. Se http://holdnorgerent.no/aksjon/19749/ for mer informasjon.