Nytt styre og annet snacks fra årsmøtet

Årsmøtet i Egersund Undervannsklubb ble avholdt tirsdag 21. februar 2017, med 19 stemmeberettigede medlemmer.

De fremmøtte behandlet regnskap og budsjett, årsberetning og valgte nytt styre. I tillegg ble det satt av penger til ny dykkebåt, og bestemt at styret skal jobbe for at Egersund skal få en ny og moderne svømmehall.

Egersund Undervannsklubbs styre for 2017:

Leder: Karen Kvalheim
Nestleder: Thomas Kalve
Styremedlemmer: Tor Inge Leidland, Christian Bowitz, Sissel Anna Vanglo Grastveit og Rolf Gjersdal
Varamedlemmer: Erling Svensen og Joakim Gravdal

Det nye styret takker for fornyet og ny tillitt, og gleder seg til å ta fatt på arbeidet for klubben det kommende året.