Årsmøte i Egersund Undervannsklubb

Tid: Tirsdag 21. februar kl. 19.00
Sted: Klubbhuset på Kaupanes

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes på mail til styret@nulleuvk.no innen 7. februar 2017. Fullstendig sakliste med sakspapirer sendes ut på epost, samt publiseres senest en uke før årsmøtet på hjemmesiden euvk.no.

Oppdatert: Nå er sakspapirene tilgjengelig!

Ønsker du å delta i styret så ta gjerne kontakt med en i valgkomiteen, denne består av Terje Jørgensen (Leder), Erling Svensen og Olaf Løvold.

Sakspapirer: