Innkalling til årsmøte i Egersund Dykkeklubb

Tid: Onsdag 24. februar 2016 klokken 18.00
Sted: Klubbhuset på Kaupanes

Årsmøte i Egersund Dykkeklubb avholdes onsdag 24. februar i klubbhuset på Kaupanes.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes på mail til styret@nulleuvk.no senest 10. februar.

Dersom noen kan tenke seg å stille til valg i styret eller andre verv kan dere kontakte valgkomitéen ved Erling Svensen, Tom Edvardsen og Terje Jørgensen Jr.

Minner om at alle medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet og kan stille til valg.

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut på mail og publiseres senest en uke før årsmøtet her på nettsidene våre.

Det blir servering av pizza etter møtet. Hjertelig velkommen!