Innkalling til Årsmøte 2024

Oppdatert 20.02.2024

Tid: Onsdag 28. februar 2024 klokken 19.00
Sted:  Seilforeningens møtelokaler

Årsmøte i Egersund Undervannsklubb avholdes onsdag 28. februar

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes på e-post til styret@nulleuvk.no før onsdag 14. februar 2024.

Dersom du kan tenke seg å stille til valg i styret eller andre verv kan dere kontakte valgkomitéen ved Silje Blitzner Leidland.

Vi minner om at alle medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet og kan stille til valg.

Saksliste med vedlegg finner du her

Hjertelig velkommen!

Innkalling til Årsmøte 2023

Oppdatert 16.02.2023

Tid: Torsdag 23. februar 2023 klokken 20.00
Sted:  Seilforeningens møtelokaler

Årsmøte i Egersund Undervannsklubb avholdes torsdag 23. februar

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes på e-post til styret@nulleuvk.no før torsdag 9. februar 2023.

Dersom du kan tenke seg å stille til valg i styret eller andre verv kan dere kontakte valgkomitéen ved Otto Frostad Hein og Silje Blitzner Leidland.

Vi minner om at alle medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet og kan stille til valg.

Saksliste med vedlegg finner du her ( f.om 16.02)  

Hjertelig velkommen!

Innkalling til Årsmøte 2022

Oppdatert 04.02.2022

Tid: Fredag 11. februar 2022 klokken 18.00
Sted:  Teams (se mail)

Årsmøte i Egersund Undervannsklubb avholdes fredag 11. februar på Teams

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes på e-post til styret@nulleuvk.no før tirsdag 28. januar 2022.

Dersom noen kan tenke seg å stille til valg i styret eller andre verv kan dere kontakte valgkomitéen ved Stian Haaland og Silje Blitzner Leidland.

Vi minner om at alle medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet og kan stille til valg.

Saksliste med vedlegg finner du her  

Hjertelig velkommen!