Vi har fått ny båt!

Årsmøtet i Egersund Undervannsklubb 2017 vedtok at klubben skulle kjøpe ny dykkebåt. Etter lang tids leting og vurderinger for å finne den rette båten for klubben bestilte vi ny båt i vår som nå er levert og på vannet. Båten er en PolarCirkel 685 Work med 200 Hk Yamaha utenbordsmotor, og er meget godt utstyrt med det vi trenger av elektronikk og hjelpemidler for dykking.

Bli gjerne med på neste klubbtur, eller ta en kikk på liste over godkjente båtførere og instruks for bruk.

Nybegynnerkurs for damer

På tide å komme deg ut av komfortsonen? Få brukt kroppen og finne frem konkurranseinstinktet … under vann?

Bli med på nybegynnerkurs i undervannsrugby for damer!

Når? Lørdag 1. september klokken 15 til 17
Hvor? Egersundshallen
Hvem? Alle damer fra 13 år og opp
Hva skal jeg ta med? Badetøy! Vi har alt annet.

Kurs høsten 2018

Denne høsten er det mye som skjer i Egersund Undervannsklubb, enten du vil prøve undervannsrugby, lære deg å fridykke og jakte under vann, eller ta kurs i apparatdykking. Noe for alle der, altså!

Klikk deg videre til kursene og meld deg på eller ta kontakt om du vil ha mer informasjon.

Grunnkurs dykking

I Norge kan du trygt og enkelt ta dykkerutdanningen din gjennom lokale dykkeklubber som tilbyr CMAS-kurs. Etter grunnkurs har du et internasjonalt sertifikat og er godkjent for dykking ned til 20m.

Hva? Grunnkurs i dykking (CMAS * apparatdykkerkurs)
Når? Torsdag 23. august til søndag 26. august
Hvor? Egersund Undervannsklubb

Instruktør Agnete Hafsø avholder grunnkurs i Egersund i august. Kursstart er torsdag kveld 23. august, siste kursdag er søndag 26. august.

Kurset forutsetter at alle tar teorien som e-læring og har fullført denne innen kursstart.

Kursavgift er på kr 4 200,- som inkluderer lån av dykkerutstyret på kurs, medlemskap og luftfylling i EUVK for 2018. Eleven må ha eget ABC-utstyr som maske, svømmeføtter og snorkel. Dette kan eventuelt kjøpes hos instruktøren.

Det er krav til legeundersøkelse for sportsdykkere. Denne må bestilles så fort som mulig hos legen da det kan være ventetid. Denne koster ofte litt mer enn vanlig legetime. Godkjent legeundersøkelse må fremvises første kursdag.

Skjema for legeundersøkelse og tilgang til e-læring får du ved å sende en mail til thafso@nullgmail.com.

Det vil bli mulighet for å ta Nitrox kurs samme helgen, både for grunnkurs elever og tidligere sertifisert dykkere. Teorien delen gjøres på e-læring og etterpå gjennomfører vi et nitrox dykk, info og tilgang til e-læringen fås ved å sende mail til thafso@nullgmail.com. Klubbpris for Nitrox kurset er kr 1000,-

Ta kontakt med instruktør Agnete Hafsø på mail eller telefon om det er noe du lurer på. Håper vi sees på kurs  ?

Agnete Hafsø
Epost: agnete.hafso@nullgmail.com
Mobil: 480 84 639

Dykkekurs i Egersund

I Norge kan du trygt og enkelt ta dykkerutdanningen din gjennom lokale dykkeklubber som tilbyr CMAS-kurs. Etter grunnkurs har du et internasjonalt sertifikat og er godkjent for dykking ned til 20m.

Instruktør Agnete Hafsø avholder grunnkurs i Egersund i mars. Kursstart er torsdag kveld 8. mars, siste kursdag er søndag 11.mars.

Kurset forutsetter at alle tar teorien som e-læring og har fullført denne innen kursstart. E-læring og bokpakke betales direkte hos NDF og koster kr 1069,-.

Link til Norges Dykkeforbund sin e-læringsportal:
https://kurs.idrett.no/enrol/index.php?id=33

I tillegg kommer en kursavgift på kr 3 500,- som inkluderer lån av dykkerutstyret. Eleven må ha eget ABC-utstyr som maske, svømmeføtter og snorkel. Dette kan eventuelt kjøpes hos instruktøren.

Det er krav til legeundersøkelse for sportsdykkere. Denne må bestilles så fort som mulig hos legen da det kan være ventetid. Denne koster ofte litt mer enn vanlig legetime. Godkjent legeundersøkelse må fremvises første kursdag.
Skjema for legeundersøkelse og tilgang til e-læring finnes på ndf.no:

Ta kontakt med instruktør Agnete Hafsø på mail eller telefon om det er noe du
lurer på. Håper vi sees på kurs  🙂

Agnete Hafsø

Epost: agnete.hafso@nullgmail.com
Mobil: 480 84 639

Nytt styre og annet snacks fra årsmøtet

Årsmøtet i Egersund Undervannsklubb ble avholdt tirsdag 6. februar 2018, med 21 stemmeberettigede medlemmer.

De fremmøtte behandlet regnskap og budsjett, årsberetning og valgte nytt styre. Rammen for kjøp av ny dykkebåt ble økt, og det ble satt av penger til oppgradering av fylleanlegget.

Valgkomiteen foreslo endringer i hvem som velges når, så fra neste år er det kun halve styret som er på valg hvert år. Leder og nestleder velges også annenhvert år, for to år om gangen. I tillegg ble det bestemt at det skal være to ungdomsrepresentanter i styret, og disse skal velges av ungdommene selv.

Egersund Undervannsklubbs styre for 2018:

Leder: Tor Inge Leidland
Nestleder: Christian Bowitz
Styremedlemmer: Rolf Gjersdal, Sissel Anna Vanglo Grastveit, Thomas Kalve og Frode Bjørklund
Varamedlemmer: Karen Kvalheim og Thor Ivan Holberg Nervik
Ungdomsrepresentant: Lars Gjermestad

Det nye styret takker for fornyet og ny tillitt, og gleder seg til å ta fatt på arbeidet for klubben det kommende året.

Innkalling til årsmøte

Tid: Tirsdag 6. februar 2018 klokken 19.00
Sted: Klubbhuset på Kaupanes

Årsmøte i Egersund Undervannsklubb avholdes tirsdag 6. februar i klubbhuset på Kaupanes.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes på e-post til styret@nulleuvk.no innen 23. januar.

Dersom noen kan tenke seg å stille til valg i styret eller andre verv kan dere kontakte valgkomitéen ved Terje Jørgensen Jr., Eirin Roaldsen og Odd Egil Overskeid.

Vi minner om at alle medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet og kan stille til valg. Foreldre til unge medlemmer i klubben er også hjertelig velkommen til å bli med på årsmøtet som observatører.

Fullstendig sakliste med sakspapirer publiseres på nettsidene våre senest 30. januar klokken 19.00.

Oppdatering: Sakspapirene er tilgjengelig på https://docs.google.com/document/d/1sRNlytPviGGm8DY5vGkXfA22DA-5D8IXSu_in_ecdWo

Hjertelig velkommen!

Nybegynnerkurs i undervannsrugby

Nå starter undervannsrugbyen opp igjen, og de første ukene av sesongen kjører vi nybegynnerkurs for mini og juniorer. Hvis noen eldre enn ungdomskolealder vil begynne på undervannsrugby går selvfølgelig det også an. Ta kontakt!

MINI (fra 4. klasse):

Oppstart mandag 28. august klokken 17:30 i Egersundshallen. Ta med badetøy og møt opp ferdig dusjet og i badetøy ved bassengkanten. Vi har maske og svømmeføtter du kan låne i begynnelsen.

NB: Trener avgjør når miniene kan komme på trening uten foreldre.

Junior (fra 8. klasse til 16 år):

Oppstart mandag 28. august klokken 20:30 i Egersundshallen. Ta med badetøy og møt opp ferdig dusjet og i badetøy ved bassengkanten. Vi har maske og svømmeføtter du kan låne i begynnelsen.

Spørsmål? Spør oss på Facebook eller send epost til post@nulleuvk.no

PS: Har du lyst til å reklamere for nybegynnerkurs på skolen din? Skriv ut og heng opp denne PDFen!

Dykkekurs i Egersund

I Norge kan du trygt og enkelt ta dykkerutdanningen din gjennom lokale dykkeklubber som tilbyr CMAS-kurs. Etter grunnkurs har du et internasjonalt sertifikat og er godkjent for dykking ned til 20m.

Instruktør Agnete Hafsø avholder grunnkurs i Egersund i juni. Kursstart er torsdag kveld 1. juni, siste kursdag er mandag 5.juni.

Kurset forutsetter at alle tar teorien som e-læring og har fullført denne innen kursstart. E-læring og bokpakke betales direkte hos NDF og koster kr 1069,-.

Link til Norges Dykkeforbund sin e-læringsportal:
https://kurs.idrett.no/enrol/index.php?id=33

I tillegg kommer en kursavgift på kr 2 500,- som inkluderer lån av dykkerutstyret. Eleven må ha eget ABC-utstyr som maske, svømmeføtter og snorkel. Dette kan evt kjøpes hos instruktøren.

Den praktiske delen starter med øvelser i basseng, og videre blir det 6 sjødykk over 3 dager. Sjødykkene vil foregå i Skjevollsvika.

Det er krav til legeundersøkelse for sportsdykkere. Denne må bestilles så fort som mulig hos legen da det kan være ventetid. Denne koster ofte litt mer enn vanlig legetime. Godkjent legeundersøkelse må fremvises første kursdag.
Skjema for legeundersøkelse og tilgang til e-læring finnes på ndf.no:

Ta kontakt med instruktør Agnete Hafsø på mail eller telefon om det er noe du
lurer på. Håper vi sees på kurs  🙂

Agnete Hafsø

Epost: agnete.hafso@nullgmail.com
Mobil: 480 84 639