Dykkekurs i Egersund

I Norge kan du trygt og enkelt ta dykkerutdanningen din gjennom lokale dykkeklubber som tilbyr CMAS-kurs. Etter grunnkurs har du et internasjonalt sertifikat og er godkjent for dykking ned til 20m.

Instruktør Agnete Hafsø avholder grunnkurs i Egersund i mars. Kursstart er torsdag kveld 8. mars, siste kursdag er søndag 11.mars.

Kurset forutsetter at alle tar teorien som e-læring og har fullført denne innen kursstart. E-læring og bokpakke betales direkte hos NDF og koster kr 1069,-.

Link til Norges Dykkeforbund sin e-læringsportal:
https://kurs.idrett.no/enrol/index.php?id=33

I tillegg kommer en kursavgift på kr 3 500,- som inkluderer lån av dykkerutstyret. Eleven må ha eget ABC-utstyr som maske, svømmeføtter og snorkel. Dette kan eventuelt kjøpes hos instruktøren.

Det er krav til legeundersøkelse for sportsdykkere. Denne må bestilles så fort som mulig hos legen da det kan være ventetid. Denne koster ofte litt mer enn vanlig legetime. Godkjent legeundersøkelse må fremvises første kursdag.
Skjema for legeundersøkelse og tilgang til e-læring finnes på ndf.no:

Ta kontakt med instruktør Agnete Hafsø på mail eller telefon om det er noe du
lurer på. Håper vi sees på kurs  🙂

Agnete Hafsø

Epost: agnete.hafso@nullgmail.com
Mobil: 480 84 639

Nytt styre og annet snacks fra årsmøtet

Årsmøtet i Egersund Undervannsklubb ble avholdt tirsdag 6. februar 2018, med 21 stemmeberettigede medlemmer.

De fremmøtte behandlet regnskap og budsjett, årsberetning og valgte nytt styre. Rammen for kjøp av ny dykkebåt ble økt, og det ble satt av penger til oppgradering av fylleanlegget.

Valgkomiteen foreslo endringer i hvem som velges når, så fra neste år er det kun halve styret som er på valg hvert år. Leder og nestleder velges også annenhvert år, for to år om gangen. I tillegg ble det bestemt at det skal være to ungdomsrepresentanter i styret, og disse skal velges av ungdommene selv.

Egersund Undervannsklubbs styre for 2018:

Leder: Tor Inge Leidland
Nestleder: Christian Bowitz
Styremedlemmer: Rolf Gjersdal, Sissel Anna Vanglo Grastveit, Thomas Kalve og Frode Bjørklund
Varamedlemmer: Karen Kvalheim og Thor Ivan Holberg Nervik
Ungdomsrepresentant: Lars Gjermestad

Det nye styret takker for fornyet og ny tillitt, og gleder seg til å ta fatt på arbeidet for klubben det kommende året.

Innkalling til årsmøte

Tid: Tirsdag 6. februar 2018 klokken 19.00
Sted: Klubbhuset på Kaupanes

Årsmøte i Egersund Undervannsklubb avholdes tirsdag 6. februar i klubbhuset på Kaupanes.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes på e-post til styret@nulleuvk.no innen 23. januar.

Dersom noen kan tenke seg å stille til valg i styret eller andre verv kan dere kontakte valgkomitéen ved Terje Jørgensen Jr., Eirin Roaldsen og Odd Egil Overskeid.

Vi minner om at alle medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet og kan stille til valg. Foreldre til unge medlemmer i klubben er også hjertelig velkommen til å bli med på årsmøtet som observatører.

Fullstendig sakliste med sakspapirer publiseres på nettsidene våre senest 30. januar klokken 19.00.

Oppdatering: Sakspapirene er tilgjengelig på https://docs.google.com/document/d/1sRNlytPviGGm8DY5vGkXfA22DA-5D8IXSu_in_ecdWo

Hjertelig velkommen!

Nybegynnerkurs i undervannsrugby

Nå starter undervannsrugbyen opp igjen, og de første ukene av sesongen kjører vi nybegynnerkurs for mini og juniorer. Hvis noen eldre enn ungdomskolealder vil begynne på undervannsrugby går selvfølgelig det også an. Ta kontakt!

MINI (fra 4. klasse):

Oppstart mandag 28. august klokken 17:30 i Egersundshallen. Ta med badetøy og møt opp ferdig dusjet og i badetøy ved bassengkanten. Vi har maske og svømmeføtter du kan låne i begynnelsen.

NB: Trener avgjør når miniene kan komme på trening uten foreldre.

Junior (fra 8. klasse til 16 år):

Oppstart mandag 28. august klokken 20:30 i Egersundshallen. Ta med badetøy og møt opp ferdig dusjet og i badetøy ved bassengkanten. Vi har maske og svømmeføtter du kan låne i begynnelsen.

Spørsmål? Spør oss på Facebook eller send epost til post@nulleuvk.no

PS: Har du lyst til å reklamere for nybegynnerkurs på skolen din? Skriv ut og heng opp denne PDFen!

Dykkekurs i Egersund

I Norge kan du trygt og enkelt ta dykkerutdanningen din gjennom lokale dykkeklubber som tilbyr CMAS-kurs. Etter grunnkurs har du et internasjonalt sertifikat og er godkjent for dykking ned til 20m.

Instruktør Agnete Hafsø avholder grunnkurs i Egersund i juni. Kursstart er torsdag kveld 1. juni, siste kursdag er mandag 5.juni.

Kurset forutsetter at alle tar teorien som e-læring og har fullført denne innen kursstart. E-læring og bokpakke betales direkte hos NDF og koster kr 1069,-.

Link til Norges Dykkeforbund sin e-læringsportal:
https://kurs.idrett.no/enrol/index.php?id=33

I tillegg kommer en kursavgift på kr 2 500,- som inkluderer lån av dykkerutstyret. Eleven må ha eget ABC-utstyr som maske, svømmeføtter og snorkel. Dette kan evt kjøpes hos instruktøren.

Den praktiske delen starter med øvelser i basseng, og videre blir det 6 sjødykk over 3 dager. Sjødykkene vil foregå i Skjevollsvika.

Det er krav til legeundersøkelse for sportsdykkere. Denne må bestilles så fort som mulig hos legen da det kan være ventetid. Denne koster ofte litt mer enn vanlig legetime. Godkjent legeundersøkelse må fremvises første kursdag.
Skjema for legeundersøkelse og tilgang til e-læring finnes på ndf.no:

Ta kontakt med instruktør Agnete Hafsø på mail eller telefon om det er noe du
lurer på. Håper vi sees på kurs  🙂

Agnete Hafsø

Epost: agnete.hafso@nullgmail.com
Mobil: 480 84 639

Rydding av havbunnen i Skjevollsvig

Skjevollsviga på Dyrnes er en mye dykket plass av klubbens medlemmer.
I Skjevollsviga finnes et variert dyre og planteliv såvel som kulturminner fra seilskutetiden. Imidlertid finnes det rester av båt og fiskerivirksomhet som skjemmer dykkeopplevelsen og forurenser miljøet.

Egersund Undervannsklubb inviterer til dugnad for opprydding i Skjevollsviga, på Dyrnes lørdag 6 mai kl 11:00. Dette er en av mange aksjoner rundt om i landet i forbindelse med Strandryddedagen 2017. Se http://holdnorgerent.no/aksjon/19749/ for mer informasjon.

Nytt styre og annet snacks fra årsmøtet

Årsmøtet i Egersund Undervannsklubb ble avholdt tirsdag 21. februar 2017, med 19 stemmeberettigede medlemmer.

De fremmøtte behandlet regnskap og budsjett, årsberetning og valgte nytt styre. I tillegg ble det satt av penger til ny dykkebåt, og bestemt at styret skal jobbe for at Egersund skal få en ny og moderne svømmehall.

Egersund Undervannsklubbs styre for 2017:

Leder: Karen Kvalheim
Nestleder: Thomas Kalve
Styremedlemmer: Tor Inge Leidland, Christian Bowitz, Sissel Anna Vanglo Grastveit og Rolf Gjersdal
Varamedlemmer: Erling Svensen og Joakim Gravdal

Det nye styret takker for fornyet og ny tillitt, og gleder seg til å ta fatt på arbeidet for klubben det kommende året.

Årsmøte i Egersund Undervannsklubb

Tid: Tirsdag 21. februar kl. 19.00
Sted: Klubbhuset på Kaupanes

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes på mail til styret@nulleuvk.no innen 7. februar 2017. Fullstendig sakliste med sakspapirer sendes ut på epost, samt publiseres senest en uke før årsmøtet på hjemmesiden euvk.no.

Oppdatert: Nå er sakspapirene tilgjengelig!

Fortsett å lese Årsmøte i Egersund Undervannsklubb

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Tid: Fredag 29. april 2016 klokken 20.00
Sted: Klubbhuset på Kaupanes, Egersund

På årsmøtet til Egersund Dykkeklubb 24. februar 2016 ble det vedtatt at det nye styret skulle utarbeide forslag til nytt navn for klubben og kalle inn til ekstraordinært årsmøte innen 1. mai for å stemme over forslaget.

Styret har hentet inn forslag fra klubbens medlemmer og vil presentere forslag til nytt navn på ekstraordinært årsmøte 29. april. Dersom styrets forslag til nytt navn blir vedtatt vil det også bli presentert forslag til ny logo.

Alle med forslagsrett kan komme med forslag til sakene på sakslisten under. Det vil ikke være anledning til å ta opp andre saker enn de som er på sakslisten.

Saksliste

 1. Åpning
 2. Konstituering
  1. Godkjenne stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkalling og saksliste
  3. Valg av dirigent
  4. Valg av referent
  5. Valg av to medlemmer til å signere protokoll
 3. Nytt navn
 4. Ny logo

Etter møtet blir det sosialt i klubbhuset for de som ønsker å være igjen.

Mvh,
Styret i Egersund Dykkeklubb